Home » Etkinlik Başvurusu

Etkinlik Başvurusu

  1. Etkinlik başvurusunda bulunmak isteyen Birimler, başvuruda bulunmadan önce Merkez’in takvim uygunluğunu teyit etmek için Mütevelli Heyet Başkanlığı’na (0312 266 45 96 no’lu telefondan veya iad-merkez@bilkent.edu.tr adresi üzerinden) ulaşabilecektir.
  2. Etkinlik başvurusunda bulunmak isteyen Birimler tarafından Etkinlik Başvuru Formu elektronik olarak doldurup, sorumlu kişi tarafından imzalanacaktır. Doldurulmuş ve imzalanmış form iad-merkez@bilkent.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir.
  3. Mütevelli Heyet Başkanlığı ofisi etkinlik başvurusunda bulunan Birimi değerlendirme sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir.

 

Başvuru Formu: ( PDF )